Tuan Jeon의 음악편지, “가을의 시작“

Chia sẻ
(VOVWORLD) - 가을이란 계절은 여러분의 마음을 흔드나요?

뚜언의 음악편지 [Lá thư Âm nhạc cùng Tuấn]


Mùa thu có làm các bạn rung động không? Tuấn thì rất thích đi bộ trên vỉa hè, cảm nhận những tia nắng đầu thu xuyên qua những tán lá, ngắm nhìn trời đất đang dần khoác lên mình tấm áo vàng óng của mùa lãng mạn nhất trong năm. Thế rồi, suy nghĩ về nước Mỹ

 

하늘 향한 그리움에 눈이 맑아지고

사람 향한 그리움에 마음이 깊어지는 계절

순하고도 단호한 바람의 말에 귀 기울이며

삶을 사랑하고 사람을 용서하며 산길을 걷다 보면

툭, 하고 떨어지는 조그만 도토리 하나

내 안에 조심스레 익어가는 참회의 기도를 닮았네

도토리만 한 꿈 한 알 밤 한 톨만 한 기도 한 알

가슴에 품고 길을 가면 황금빛 벼이삭은 바다로 출렁이고

단풍숲은 불타며 온 천지에 일어서고 하늘에선 흰 구름이

큰 잔치를 준비하네

말로는 다 할 수 없는 살아 있음의 축복

가을이여, 사랑이여

-이해인 수녀, 가을편지1,2-

[첫 번째 곡 ♬, Bùi Anh Tuấn - Chỉ là giấc mơ]


Phương Anh

“사실 베트남의 가을은 하주 종일 내리는 비로 시작해서, 그 끝도 하루 종일 내리는 비로 끝이 납니다. 가을 하늘은 보통 정말 높고, 아주 푸르며, 완만하죠. 심지어 태양도 참 따뜻해서요, 여름 때 만큼 가혹하지 않습니다. 하노이의 가을은요, 희미하게 공기중에 우유 꽃 냄새가 나고, 엄마와 딸, 여성들은 연꽃 잎의 향기과 함께 그 가을을 즐깁니다.

사실 가을의 하노이는 여전히 사람들과 자동차로 붐비지만요, 그래도 저는 참 좋습니다. 그 이유는 하노이의 가을이기 때문이거나, 아니면 가을의 하노이이기 때문이라고 생각합니다.”

 [두 번째 곡 ♬, 버벌진트 - 가을냄새]

Lan Hương

“하노이의 사계절 중 저는 가을을 가장 좋아한다고 말할 수 있겠습니다. 가을은 저에게 아주 가벼운 느낌을 주거든요. 특히, 하노이의 가을은 정말 설명하기 힘든 어떤 것이 있어요. 멀리 갔던 사람도 돌아오게 만드는 그런 거요. 매일 아침 잠에서 깨면, 여름의 덥고 뜨거운 태양 뒤에는 솔솔 바람이 불어오고 오후에는 햇살이 여전하지만 그렇게 뜨겁지도 않습니다. 또 가을은요, 바쁘게 살았던 그 순간 뒤에 이런 상쾌함과 시원함을 조금 더 즐길 수 있도록 여유를 선사합니다.

하노이의 가을에 대한 인상을 말하자면요, 너무나 하고 싶은 말들이 많은데요, 그 중에 꼭 빼놓을 수 없는 것 중 하나가 바로 아주 익숙한 가을의 음식들입니다. 꼼 논, 연꽃, 망고스틴, sấu chín, 자몽 등이요. 가을의 깊은 향기를 느끼는 음식들, 그 때 한번 뿐인 가치있는 선물과도 같지요.

아, 그래도 저에게 있어 하노이 가을의 가장 인상적인 것은 꽃 바구니인 것 같아요.가을의 오후보다 저에게 더 큰 선물은 가을의 전형적인 꽃들인 국화, 백합, 장미, 데이지를 가득 싣은 자전거 탄 아주머니를 하노이의 구석구석에서 만나게 되는 것이죠. 꽃, 그리고 가을은요. 정말 사람들을 잠시동안 안정적으로 만들어주어요. 평화로운 마음, 따뜻하구요, 내 인생을 더 사랑하게 되고, 더 보듬게 되고, 추억으로 가득 찬 기억들을 되찾는 순간들을 선물해 준답니다.”

 [세 번째 곡 ♬, Justatee - Hoa Sữa]

VOV5 Japanese Thảo

“뚜언아! 하노이의 가을은 예쁘지만, 너무 슬프다!”

Won Nguyễn

“하노이의 가을은 자연과 하늘이 내린 수천년의 선물이라고 말하고 싶습니다. 가을은 어디에나 있지만, 하노이 가을은 아주 특별하고, 더 아름답습니다. 하늘은 더욱 푸르고, 노란 햇빛은 하노이의 거리 구석구석에 퍼집니다. 바람에 따라 돌아다니는 나뭇잎들은 음악연주를 하는 것 처럼 떨어집니다. 가을의 하노이는 그 경치와 날씨가 아주 매력적입니다. 정말 그걸 직접 느껴야 알 수 있는 설명하기 어려운 것이 있습니다. 

하노이의 가을에 대한 노래가 있습니다. 노래는 이렇게 이야기합니다. 하노이의 가을, 가을의 하노이, 어디서도 볼 수 없는 하노이만의 매력. 하노이 사람들의 마음 속으로 들어갔으며, 수천년에 걸친 문명의 땅의 리듬에 따라 하나의 작품을 만들었다. 이 작품을 통해 우리는 늘 하노이라는 수도, 역사, 평화의 도시에 대해 느낄 수 있습니다. 하노이의 가을이 곧 다가옵니다.”

[네 번째 곡 ♬, Hồng Nhung - Có phải em mùa thu Hà Nội]

 


  ♥ 이번 주 당첨자 ♥

     Won Nguyễn

당첨자 외에도, 프로그램에서 사연이 소개되신 청취자분들께는 소정의 선물과 편지를 보내드립니다. 편지를 받으실 주소와 휴대폰 번호, 이름을 vov5.korea@gmail.com 로 보내주시기 바랍니다.

*사연과 신청곡 보내는 곳 (Cách thức tham gia chương trình)

1) 편지 : VOV5 KOREAN, 45 BÀ TRIỆU, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 

2) 이메일 : vov5.korea@gmail.com

3) Facebook :VOV5 Korean Section 혹은 Tuan Jeon 페이스북 댓글/메세지

피드백